LO QUE SE COMENTA Y PUBLICA EN ESTE BLOG ESTA BAJO PROTECCION DEL ARTICULO 19 DE LA DECLARACION DE LOS DERCHOS DEL HOMBRE ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU EN PARIS EL 10 DE DICIEMBRE DE 1948, QUE ESTUPULA QUE CADA PERSONA TIENE EL DERECHO DE LA LIBERTAD DE LA OPINION Y DE LA EXPRESION, QUE IMPLICAEL DERECHO DE NO SER ACOSADO POR SUS OPINIONES, NI POR BUSCAR, RECIBIRY PUBLICAR SIN LIMITES DE FRONTERAS INFORMACION E IDEAS POR CUALESQUIERA MEDIOS DE EXPRESION.

ВСИЧКИ ПУБЛИКАЦИИ В ТОЗИ БЛОГ СЕ НАМИРАТ ПОД ЗАЩИТАТА НА ЧЛЕН 19 ОТ ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ПРИЕТА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ООН В ПАРИЖ НА 10 ДЕКЕМВРИ 1948 Г., В КОЯТО Е ПОСТАНОВЕНО, ЧЕ ВСЕКИ ЧОВЕК ИМА ПРАВО НА СВОБОДА НА УБЕЖДЕНИЯТА И НА ИЗРАЗЯВАНЕТО, КОЕТО ВКЛЮЧВА ПРАВОТО ДА НЕ БЪДЕ СЪДЕН ЗАРАДИ НЕГОВИТЕ МНЕНИЯ, НИТО ПОРАДИ ТЪРСЕНЕ, ПОЛУЧАВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ИДЕИ, ПОСРЕДСТВОМ ВСИЧКИ СРЕДСТВА НА ИЗРАЗЯВАНЕ.

¨Blessed are those souls, who understand the thoughts but not only what is written¨ M.T.Keshe
¨Благословени са тези души, които разбират смисъла, а не само това, което е написано¨ М.Т.Кеше

ЗА ТЪРСЕЩИТЕ СЕБЕПОЗНАНИЕ

ЕВОЛЮЦИЯ НА СЪЗНАНИЕТО


*********************************************************************

КОЛКО ИСТИНСКИ СМЕ В НАШЕТО ТЪРСЕНЕ? - ШРИ МАТАДЖИ - 16.7.79.
 Когато казваме, че сме търсачи на Истината, колко истинно търсим? Това е една подробност, която ние трябва да разберем. Дали истински търсим? Искрени ли сме за това? Или го правим, защото е хубаво да се каже, че търсим Истината. Ако искрено трябва да търсите нещо, вие трябва да сте истинен/истински/. Това е едно от най-големите препятствия в Сахаджа йога. Това е система, чрез която скачате в самата Истина - вие ставате Истината. Вие не виждате Истината, вие не разбирате Истината, но вие ставате Истината. Това е най-удивителното нещо, че човешките същества не знаят, какво да очакват от Истината. Те търсят Истината, но те нямат представа за абсолютната стойност на Истината.С Истината не може да правим споразумения, тя няма две страни, както ние имаме ден и нощ Имаме правилно и грешно.
Истината е абсолютна.
Не може да правим компромис със това. Например онзи ден ви казах, че когато получите вашата Реализация, вие започвате да усещате хладните вибрации течащи от вашите ръце. И тези хладни вибрации са индикация, че Божествената сила е започнала да тече през вас. Сега, тези вибрации, които имате течат през вас като хладен полъх и са абсолютно действителни. Те са много по истински от автентичността, защото човешките същества винаги са имали относителна идея за автентичността. Например да вземем въглеродния атом. Може да бъде поставен навсякъде и има четири валенции, но може да бъде разположен навсякъде в молекулата може да промените формата, но ако навлезете в детайл, въглерода ще остане въглерод и водорода ще остане водород в неговата си основна структура.Така, че Истината, която е основното нещо не може да се промени. Не може да я моделирате, не може да я заблудите, не може да я действате.
Когато тези вибрации течат от вас, ако нямате вибрации, то тогава вие не сте ТАМ.

               Бхавани Аштакам 

                      ТАЙНАТА  КУНДАЛИНИ

                                Муладхара Чакра

Установете Истината във вашето съзнание 
Аз само мога да кажа: Елате вътре.Вътре във вас е поставена Истината.
И просто я открийте за себе си, защото е ваша собствена и е вътре във вас
Тя е ваша и е вътре във вас. Единственото нещо е да я видите и усетите.
Останалото, начина, по който хората имат всякакви неща за Истината
е нещо, което ми се струва, че всички честни хора трябва напълно да го отрекат.
Когато сме станали човешки същества, ние не сме направили нищо за това.
Ние просто станахме човешки същества, това е просто нещо. Ние не стояхме на главите си и ние не правихме нищо за да станем по-човечни и по-малко маймуни.То просто стана, спонтанно. Така всеки трябва да разбере,че нашата еволюция се е осъществила чрез един жив процес. И чрез живата енергия на БОГ. БОГ, който е жив, а не мъртво нещо, което може да ви даде само някакви идеи и вие да се придържате към тях, които са мъртви. Така, че спонтанността на живота трябва да се изработи вътре във вас. Този вид съзнание ви издига по-високо от нивото, където сте. На това ниво като човешки същества каквото и да разбираме за живота, каквото знаем за живота е истина. Може да е истина, а може и да не е истина. Нека да я държим отворена, може и да е може и да не е. Например ако ви кажа нещо за страна, в която никога не сте били това може да е вярно, може и да не е вярно. По-добре отидете там и вижте за себе си. И това е нещото, което всеки трябва да направи. Да се постави себе си по такъв начин. Нека да видим, дръжте умовете си отворени, да видим каква е истината за себе си. Сега, тази истина беше казана от много велики мъдреци, от пророци и много инкарнации дошли на Земята. Както знаем Христос говори за нея Гуру Нанак говори за нея, Кабир говори, Лао Дзе говори, Буда говори. Всички те казваха едно нещо. Което хората, което бих казала хората пренебрегнаха и сега не ги е грижа за това. И простото нещо, е че вие трябва да се получите своето Второ раждане Вие трябва да познаете себе си. Вие трябва да получите Себереализация. Това бе казано от всеки от тях. Вместо това ние изграждаме нещо, което не ни води натам. То ни води до там, че някой казва: "Ние просто не го правим". Това е просто въображаемо нещо ако аз кажа: "Затворете си очите и ще отидем в Царството Божие". Това не става по този начин. Нещо трябва да стане във вашето съзнание. Означва, това което усещате сега, вие трябва да усещате нещо повече от това. Вие трябва да станете нещо повече вие трябва да се разширите повече и това разширение трябва да стане, не само чрез лекция или говорейки с вас, но чрез някакво събития във вас.


Зен, ТАО, Гнянешвара, Реализация 

 Силата на една реализирана душа 

Сахаджа Йога
Истината е, че ние сме заобиколени, проникнати, подхранени, захранени и обичани от много фина енергия, която е енергията на Божествената любов.


 
Шри Матаджи дава СЕБЕРЕАЛИЗАЦИЯ


ПОЗНАЙ ИСТИНАТА


ДУХЪТ Е СВОБОДНОТО СЪЩЕСТВО ВЪТРЕ В НАС

************************************************
ЧЕТИРИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ - ДОН МИГЕЛ РУИЗ

              ДЗЕН - ПЪТЕВОДИТЕЛ
*************************************************
Най-вдъхновяващата лекция - Гари Юрофски 
Това е цялата вдъхновяваща лекция на Гари Юрофски за правата на животните и веганството от лятото на 2010 в Джордж Тек.
Чуйте този невероятен човек, който ще разсее митовете, ще представи много интересни факти и ще ви помогне да направите важен избор за вашето физическо и духовно здраве. Неговата харизматичност и искреност са уникални. Това видео е важно за всеки, който го е грижа за животните и иска да направи света по-добро мястo.


*************************************************

МАНТРИ

МАНТРА ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕМАНТРА ЗА ЗДРАВЕМАНТРА ЗА ХАРМОНИЯ И ЛЮБОВМАНТРА НА ВСЕЛЕНСКОТО СПОКОЙСТВИЕМАНТРА ЗА ЛЮБОВ И НЕЖНОСТ