LO QUE SE COMENTA Y PUBLICA EN ESTE BLOG ESTA BAJO PROTECCION DEL ARTICULO 19 DE LA DECLARACION DE LOS DERCHOS DEL HOMBRE ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU EN PARIS EL 10 DE DICIEMBRE DE 1948, QUE ESTUPULA QUE CADA PERSONA TIENE EL DERECHO DE LA LIBERTAD DE LA OPINION Y DE LA EXPRESION, QUE IMPLICAEL DERECHO DE NO SER ACOSADO POR SUS OPINIONES, NI POR BUSCAR, RECIBIRY PUBLICAR SIN LIMITES DE FRONTERAS INFORMACION E IDEAS POR CUALESQUIERA MEDIOS DE EXPRESION.

ВСИЧКИ ПУБЛИКАЦИИ В ТОЗИ БЛОГ СЕ НАМИРАТ ПОД ЗАЩИТАТА НА ЧЛЕН 19 ОТ ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ПРИЕТА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ООН В ПАРИЖ НА 10 ДЕКЕМВРИ 1948 Г., В КОЯТО Е ПОСТАНОВЕНО, ЧЕ ВСЕКИ ЧОВЕК ИМА ПРАВО НА СВОБОДА НА УБЕЖДЕНИЯТА И НА ИЗРАЗЯВАНЕТО, КОЕТО ВКЛЮЧВА ПРАВОТО ДА НЕ БЪДЕ СЪДЕН ЗАРАДИ НЕГОВИТЕ МНЕНИЯ, НИТО ПОРАДИ ТЪРСЕНЕ, ПОЛУЧАВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ИДЕИ, ПОСРЕДСТВОМ ВСИЧКИ СРЕДСТВА НА ИЗРАЗЯВАНЕ.

¨Blessed are those souls, who understand the thoughts but not only what is written¨ M.T.Keshe
¨Благословени са тези души, които разбират смисъла, а не само това, което е написано¨ М.Т.Кеше

четвъртък, 23 май 2013 г.

Каменни блокове с формата на НЛО в КитайНа 27 май 2007 г. бяха открити десетки хиляди камъни с форми на НЛО в окръг Шанграо, провинция Дзянси, Китай. Експерти посочват, че тези феномени са се образували около 300 милиона години.Камъните бяха намерени вътре в купчина каменни минерали. Има няколко медни рудници близо до това находище. Някои от тези камъни "НЛО" са с диаметър от около 1,5 метра и с дебелина между 20 инча до 60 инча. Тежат между 800 кг и 1 тон. Един инженер,от отдела в сферата на добива на въглища в Шангао вярва, че възрастта на тези минерални камъни във формата на "UFO" е 300 000 хиляди години, от последния период на палеозойската ера.


Подобни мистериозни камъни са намерени не само в провинция Дзянси, но също така са открити в близост до язовир “Project Shuibuya”близо до водният резерв “Трите клисури” в Съчуан. Тези камъни "НЛО" са много внималтелно подредени и всеки от тях тежи около 20 килограма.Хората живеещи в този района открили съвсем случайно тези странни камъни, в близост до областта на Great Bay Cave. Те са подредени хоризонтално, разстоянието между тях е равномерно, точно четиридесет и девет сантиметра  един от друг. Структурата им е особено твърда и е очевидно, че са различни от скалите на планините в тази област.


превод:
Manuela Chrestina

Няма коментари: