LO QUE SE COMENTA Y PUBLICA EN ESTE BLOG ESTA BAJO PROTECCION DEL ARTICULO 19 DE LA DECLARACION DE LOS DERCHOS DEL HOMBRE ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU EN PARIS EL 10 DE DICIEMBRE DE 1948, QUE ESTUPULA QUE CADA PERSONA TIENE EL DERECHO DE LA LIBERTAD DE LA OPINION Y DE LA EXPRESION, QUE IMPLICAEL DERECHO DE NO SER ACOSADO POR SUS OPINIONES, NI POR BUSCAR, RECIBIRY PUBLICAR SIN LIMITES DE FRONTERAS INFORMACION E IDEAS POR CUALESQUIERA MEDIOS DE EXPRESION.

ВСИЧКИ ПУБЛИКАЦИИ В ТОЗИ БЛОГ СЕ НАМИРАТ ПОД ЗАЩИТАТА НА ЧЛЕН 19 ОТ ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ПРИЕТА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ООН В ПАРИЖ НА 10 ДЕКЕМВРИ 1948 Г., В КОЯТО Е ПОСТАНОВЕНО, ЧЕ ВСЕКИ ЧОВЕК ИМА ПРАВО НА СВОБОДА НА УБЕЖДЕНИЯТА И НА ИЗРАЗЯВАНЕТО, КОЕТО ВКЛЮЧВА ПРАВОТО ДА НЕ БЪДЕ СЪДЕН ЗАРАДИ НЕГОВИТЕ МНЕНИЯ, НИТО ПОРАДИ ТЪРСЕНЕ, ПОЛУЧАВАНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ИДЕИ, ПОСРЕДСТВОМ ВСИЧКИ СРЕДСТВА НА ИЗРАЗЯВАНЕ.

¨Blessed are those souls, who understand the thoughts but not only what is written¨ M.T.Keshe
¨Благословени са тези души, които разбират смисъла, а не само това, което е написано¨ М.Т.Кеше

неделя, 5 юни 2011 г.

СИРИУС

СИРИУС

Къде се намира и какво всъщност представлява Сириус?

 

    Сириус е от съзвездието Голямо куче и е най-ярката звезда на небосклона. Той също е една от най-близките до нас звезди - намира се само на 9 светлинни години от Слънчевата система.Това, което с невъоръжено око мислим, че е еднa звезда, всъщност е бинарна звездна система. Системата се състои от главна звезда наречена "Сириус 1" и бяло джудже - "Сириус 2".

Движението нa Сириус
Сириус А в сравнение със Сириус Б

 

    Сириус B обикаля около Сириус A в елиптична орбита и общият им център на гравитация е директно обърнат към Земята. Сириус B се върти около оста си 23 пъти в минута и създава огромно магнитно поле. Невидим с невъоръжено око, поради яркостта на Сириус А, Сириус В има  плътност отговаряща на около 305т/см3 или около 50,000 пъти тази на водата. Визуално е около 10,000 пъти по-слаб от Сириус А, но всъщност е по-горещият от двамата. Повърхността на Сириус В е 300 пъти по-твърда от диамантите. Сириус А и Сириус В са на средно разстояние една от друга 20 астрономически единици.

Бели джуджета

a) б)

4. Краят им
Белите джуджета постепенно изстиват и някога ще се превърнат в студени и мъртви черни джуджета. Процесът на изстиване е толкова бавен, че за цялото време на съществуване на Вселената нито едно джудже не е успяло да изстине напълно. Може да се каже, че белите джуджета представляват ''гробници'' на изгоряла материя, която повече не участва в никакъв кръговрат - тя остава погребана завинаги в недрата на тези мътрви звезди, които нямат вече вътрешни източници  на енергия.

б) видимото движение на компонентите на Ситиус по небето. Вижда се праволинейното движение на общия център на тежестта.
а) близо до яркара Сириус А се вижда слабият му компонент - бялото джудже Сириус Б. Компонентите са много близо еднин до друг и разликата в блясъка им е 10м (10 000 пъти). Затова фотографията е получена със специална техника, което се е отразило в по особедния ''лъчист'' вид на Сириус А.
3. Двойната система Сириус, в която се намира най-близкото до нас бяло джудже:
Първото открито бяло джудже, което е най-близкото до Слънцето, е спътнитникът на Сириус. Още миналия век  било забелязано, че Сириус описва по небето криволинейна, а не праволинейна траектория. Предположили, че това се дължи на гравитационното влияние на невидим дори с телескоп спътник с голяма маса. Когато телескопите станали по-добри, спътникът бил най-после открит. Оказало се, че размерите му са нищожни, а плътността - огромна.
2. Из историята  ...
 
Единият от тях е стадият на белите джуджета. Той се реализира при сравнително малки маси. Гравитационното свиване предизвиква много силно повишаване на температурата и налягането, което довежда до пълно йонизиране на звездното вещество - електроните се откъсват от атомните ядра и образуват електронен газ. В това състояние свободните електрони и останалите без електрони атомни ядра могат да се намират много по-близо един до друг, отколкото като свързани в атоми. Затова при свиването обемът  на звездата силно намалява, достигайки раземрите на планета като Земята. В този момент налягането на електронния газ става достатъчно, за да породи сили на натиск, способни да уравновеят гравитационните сили. Звездата сега се нарича бяло джудже. Белите джуджета светят само за сметка на тяхната вътрешна енергия. Малката светимост на белите джуджета се дължи на малките им размери.
Когато звездата е изхвърлила вече обвивката си и е изчерпала целия си запас от ядрено гориво, тя не може повече да противостои на гравитационните сили и започва отново бързо да се свива (този процес се нарича гравитационен колпас). В зависимост от масата на звездата, която е останала, гравитационният колпас довежда до различни крайни стадии в еволюцията на звездите.
1. Как си образуват бели джуджета


 Sirius B се върти около оста си 23 пъти в минута и създава огромно магнитно поле. В Космосa се излъчва огромно количество електромагнитна радиация, включваща видимата светлина, ултравиолетови, рентгенови лъчи и гама лъчи.
Системата Сириус пътува в посока към нашата Слънчевата система. Знае се кога енергията от Сириус ще ни достигне. Модерната наука се опитва да определи какъв ще бъде ефектът от това върху живота на Земята.

11 коментара:

Анонимен каза...

Само съобщавате отделни факти,но сте твърде далец от действителноста и истината за протичащите процеси във Вселената!
Публикувайте някои актуални статии на американския учен Карл Сейгън,които ще даде задоволително обяснение на фактите!
Начната общност по астрология съжалява за загубатата на този феноменален учет!!!

ALCYONE каза...

Анонимен, не можем да обхванем в рамките на един блог цялата действителност и всички процеси протичащи във Вселената. Но ако Вие имате в пред вид някой интересен материал и изявите желание да го споделите с нас, то ние с удоволствие ще го публикуваме тук. Нали целта на екипа ни е максимално да сме полезни на читателите с материалите, които изнасяме в този блог.

Анонимен каза...

ghrtb rty4

Анонимен каза...

Мисията поставена от Сириус В е изпълнена!
Информацията е предадена на съответните хора,които проявяват нелоялност и егоистични цели за своя облага не само срещу мене, но и срущу другата цивилизация!Не бях добре посрещтата от тази цивилизация и населението на планетата!
Не разполагам с необходимите ресурси за да продължа!Имам силво изразена липса на енергия и негативен анализ относно оцеляването на планетата и населението.
Изявявам желание за незабавно прехвърляне в стационарната база около Сириус Б за подходяща рехабилитация и заличаване на паметта за цялата планета.Анализите за престоя ми са негативни относно оцеляването на планетата Земя и населението!!!Съзнанието ми има силна принадлежност към друга космическа цивилизация и решението ме е логично аргументирано!!!

Анонимен каза...

Прочетох горния пост, който е много загадъчен. Нещо някой да каже по въпроса, ако е "в час"?

Мио каза...

Искам и аз да споделя същото-не разбрах коментара и не мога да кажа, че сум в час по въпроса.Как да го нарека-странен е ,но зависи от гледната точка.Аз се опитах да се поставя мисленно на коментатора на мястото и да разбера ,но и до сега не успявам.Освен да помолим самия коментатор да ни изтълкува с други думи какво е искал да ни предаде като своя мисъл?...Нека да видим следващите коментари тук....

ALCYONE каза...

Анонимен от по-горният пост. Ще Ви помоля да напишете повече за Мисията поставена от Сириус Б. Не сме запознати с тази тема.Необходима ни е повече информация за да те разберем.

Анонимен каза...

Има и други постове за SIRIUS...Защо точно тук?

ALCYONE каза...

Анонимен, малко ми е трудно да разбера какво искаш да кажеш. За това ще те помоля ако имаш някаква конкретна информация за Сириус да я инесеш по подробно тук.

Анонимен каза...

""Системата Сириус пътува в посока към нашата Слънчевата система. Знае се кога енергията от Сириус ще ни достигне. Модерната наука се опитва да определи какъв ще бъде ефектът от това върху живота на Земята.""

Аз ли нещо не съм разбрал или има нещо недописано, защото така както е написано е грешно. Енергията (електромагнитните вълни) се движи със скоростта на светлината, следователно тя идва от сириус за 9 години, следователно светлинатата която виждаме от сириус е била излъчена преди 9 години, което значи, че вече ни е достигнала и ни достига в продължение на милиарди години.

Alcyone каза...

Г-не,имате право,така както съм публукивала статията наистина има логическа недомислица.Статията съм сложила в блога още в самото му начало,но съм прoпуснала да пиша източника тогава.Спомням си, че я копирах от български страници.Потърсих я сега,но не я открих.В допълнение ще кажа ,че лично аз мисля че става дума в началото за енергията на системата Сириус,т.е за лъчението изпускано от Сируис в пространството,а не за самата Система като материален обект.Мисля ,че това се има пред вид и точно това пътува към Земята за 9 г.Така е, Вие сте прав,грешката е в онзи ,които е писал статията и след това у мен,че съм пропуснала да забележа тази неточност.Правилното е да се каже"Енергията,излъчвана от системата Сириус пътува в посока на нашата Слънчева система...."